Судебная экспертиза

8-7-2017

судебная экспертиза — дослідження, що проводиться експертом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, для встановлення за матеріалами кримінальної або цивільної справи фактичних даних і обставин. Підставою для проведення судова експертизи є постанова особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, ухвала суду про призначення експертизи. В ході судової експертизи на підставі спеціальних наукових знань і досліджень, необхідних для експертизи матеріалів кримінальної або цивільної справи, встановлюються факти, обставини. Предмет експертизи визначається питаннями, поставленими слідчим або судом. Об’єктом експертизи можуть бути речові докази, обстановка місця події, порівняльні зразки і т. д. Судові експертизи проводяться за допомогою певних прийомів та з використанням різноманітних технічних засобів, з урахуванням предмета експертизи. Для різних видів судової експертизи розроблена спеціальна методика, тобто комплекс методів, які реалізуються у певній послідовності — за етапами дослідження, черговості вирішення приватних завдань для визначення цілого і т. п. Проводяться слідчо-судовій практиці експертизи класифікуються за їх предмету, об’єкту, методиці дослідження і т. д.