Правильне зберігання зернових культур.

1-9-2019

Правильне зберігання зернових культур.

Деякі рослини сімейства трав’янистих, включаючи пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, рис, сорго і просо, є особливо цінними сільськогосподарськими продуктами і займають провідне місце у фермерському господарстві. Зернові являють собою концентровану форму вуглеводів, важливе джерело продовольства для тварин і людини. Найбільш поширеним продуктом харчування з зерна є хлібобулочні вироби. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі кофе lavazza купить.
Одночасно зерно є важливим компонентом при виробництві пива і алкогольних напоїв. Зерно дає основу для отримання спирту, який використовується для виробництва алкогольних напоїв з хлібним присмаком і ароматом. Із зернових культур також виготовляються корми для домашніх і робочих тварин, а також тварин, вирощуваних на забій. Виробництво зерна зародилося на зорі цивілізації. світове виробництво зерна хлібних злаків склало 000 т. Об’єктом договору складського зберігання сільськогосподарської продукції є партії зерна різних культур та продуктів його переробки.
Законодавчо закріплюється поняття зерна, яке визначається як насіння хлібних злаків, зернових бобових і олійних культур, які використовуються для харчових, кормових і технічних цілей, а під продуктами переробки зерна розуміється борошно, крупа, хлібобулочні і макаронні вироби, комбікорм, побічні продукти переробки зерна. Виробництво зернових (як і олійних культур) багато в чому залежить від регіональних факторів, наприклад від клімату і географічного положення.